Preview Mode Links will not work in preview mode

Jag heter Johan Kallblad och är VD på Exsitec. Vi är ett konsultföretag som levererar IT-lösningar för att göra våra kunders vardag effektivare, enklare och roligare. Den här podden handlar om mina kollegor, vår personal och kanske också om våra partners och kunder.

Aug 22, 2019

Johan möter Andreas Karlsson


Aug 15, 2019

Johan möter Hanna Ericson - Delphi


Aug 8, 2019

Johan möter Helena Abelsson - Delphi


Jun 27, 2019

Johan summerar våren och önskar en trevlig sommar


Jun 20, 2019

Johan möter Erik Ahlepil