Preview Mode Links will not work in preview mode

Jag heter Johan Kallblad och är VD på Exsitec. Vi är ett konsultföretag som levererar IT-lösningar för att göra våra kunders vardag effektivare, enklare och roligare. Den här podden handlar om mina kollegor, vår personal och kanske också om våra partners och kunder.

Feb 20, 2020

Johan möter Andreas Karlsson och Henrik Lillhage och pratar om projektledning versus förvaltningsledning.


Feb 13, 2020

Johan möter Andreas Karlsson och Henrik Lillhage och pratar om att vara projektledare.


Feb 7, 2020

Johan möter Andreas Karlsson och Henrik Lillhage och pratar om projektledarskapsrollen. 


Jan 30, 2020

Kristofer Gustavsson går traineeprogrammet på Exsitec för att bli säljare. Han berättar om sin bakgrund och hur det är att gå traineeprogrammet. 


Jan 23, 2020

Pernilla Chis är leadsgenererare och mötesbokare på Exsitec. Hör när Frida Widesjö intervjuar henne.